Yıldırım I, Şahin M, Aydın A, Yılmaz M, Özer1 S, . An incidentally diagnosed asymptomatic congenital left atrial appendage aneurysm. Turk Gogus Kalp Dama 2014;22:407-409