Uygur R, Akyüz A, Çağlar V, Alpsoy Ş, Akkoyun2 Çayan D, Çayan . Anomalous origin of left internal mammary artery from distal subclavian artery. Turk Gogus Kalp Dama 2014;22:414-415