Tümer Boran N, İriz E, Yılmaz Fatih M, Ünal Y. Innominate artery pseudoaneurysm due to penetrating staple gun injury. Turk Gogus Kalp Dama 2014;22:625-627