Karakurt C, Çelik Fazlı S, Öztürk M, Dişli Murat O, Yakıncı C. A case with pyopericardium and cardiac tamponade induced by migration of ventriculoperitoneal shunt catheter. Turk Gogus Kalp Dama 2014;22:837-839