Kaya M, Gülbeyaz Özgül S, Yıldız O, Uyanık G, Altın Fırat H, Koçyiğit Ilgaz Ö, et al. Patient perception, satisfaction and cosmetic results of surgical atrial septal defect closure: Minithoracotomy versus sternotomy. Turk Gogus Kalp Dama 2015;23:001-008