Özpolat B, Soyer T, Günal N, Büyükkoçak Ü, Çakmak M. Prilocaine induced methemoglobinemia after tube thoracostomy: case report. Turk Gogus Kalp Dama 2015;23:574-577