Çakır M, Alhan Cem H, Demirkılıç U, Çiçek S. Fresh blood is needed!. Turk Gogus Kalp Dama 2015;23:601-605