Reyhanoğlu H, Aşgün Fatih H, Özcan K, Ertürk M, Durmaz1 İ, . Is contralateral carotis artery occlusion a risk factor for carotid andarterectomy?. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24:266-273