Yıldız O, Öztürk E, Onan S, Tanıdır C, Ergül Y, Güzeltaş A, et al. Büyük arterlerin transpozisyonu ve intakt ventriküler septumlu hastalarda geç primer arteriyel switch ameliyatı. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24:415-421