. Dünyada ve Türkiyede Kalp Cerrahisi. Turk Gogus Kalp Dama 1991;1:008-012