Yıldırım M, Demirbağ H, Ustaalioğlu R, Anbar R, Yardımcı H, Okay T, et al. Tracheobronchial foreign bodies: a review of 787 cases. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24:501-506