Kahraman D, Zaim Ç, Eryılmaz S, Yazıcıoğlu3 L, . Double passage from Teflon felt strip to achieve hemostatic aortic anastomosis. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24:606-608