Sahratov H, Hüseyin S, Osman Ali Y. Pulmoary valve infective endocarditis. Turk Gogus Kalp Dama 2017;25:671-672