Gökalp O, İner H, Beşir Y, Gökalp G, Yılık L, Gürbüz A. Using of Extracorporeal Membrane Oxygenation in postcardiotomy heart failure. Turk Gogus Kalp Dama 2018;26:165-166