Gökalp O, Yılık L, İner H, Beşir Y, Yeşilkaya Karakaş N, Ergüneş K, et al. Treatment of aortic arch aneurysms: Open surgery or hybrid procedure?. Turk Gogus Kalp Dama 2018;26:351-358