Yaldız D, Acar A, Kaya Örs Ş, Aydoğdu Z, Gürsoy S, Yaldız S. Papillary predominant histological subtype predicts poor survival in lung adenocarcinoma. Turk Gogus Kalp Dama 2019;27:360-366