Çalık Göknil S, Çalık M, Kasdoğan Ela Arslan Z, Yılmaz H, Karaca G, Akkurt Ekrem H, et al. The effect of low-intensity pulsed ultrasound on rib fracture: An experimental study. Turk Gogus Kalp Dama 2020;28:181-187