Öztürk E, Tanıdır Cansaran İ, Yıldız O, Yükçü B, Ergün S, Haydın S, et al. Ultrasonographic postoperative evaluation of diaphragm function of patients with congenital heart defects. Turk Gogus Kalp Dama 2020;28:070-075