Gülhan Şakir Erkmen S, Acar Nesrin L, Güven Sayılır E, Bıçakçıoğlu P, Aydın E, Karasu S, et al. Surgical treatment of bronchiectasis: Our 23 years of experience. Turk Gogus Kalp Dama 2020;28:629-637