. Femoral Pseudoaneurysm in Behçet’s Disease. Turk Gogus Kalp Dama 1999;7:048-051