Çelik B, Çınar Ulaş H, Çelik Kefeli H. Spontaneous massive hemothorax as an atypical presentation of bronchial carcinoid. Turk Gogus Kalp Dama 2022;30:289-293