Senarslan Amanvermez D, Gümüş Aydın A, Cam Sırrı F, Kurdal Taner A. Genes predisposing tunneled catheter thrombosis in hemodialysis patients. Turk Gogus Kalp Dama 2022;30:517-524