İliklerden Mergan D, İliklerden Haluk Ü, Kalaycı T. Traumatic diaphragmatic ruptures: A multidisciplinary study in a tertiary health center. Turk Gogus Kalp Dama 2022;30:565-573