Bayram M, Duman Mert Z, Kılıçkesmez Ö, Aydın Ü. Development of subcapsular hematoma in the pelvic kidney during peripheral angioplasty. Turk Gogus Kalp Dama 2022;30:627-630