Duman S, Erdoğdu E, Özkan B. Double sleeve resections. Turk Gogus Kalp Dama 2023;31:031-039