. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD. Turk Gogus Kalp Dama 1994;2:148-151