Tetik Ö, Yazıcı M, Bayatlı K, Gürbüz A. A Giant Arteriosclerotic Aneurysm of The Axillary Artery. Turk Gogus Kalp Dama 2005;13:267-269