Gürsu S, Sırmalı M, Gezer S, Fındık G, Türüt H, Aydın E, et al. Tracheobronchial foreign body aspirations in adults. Turk Gogus Kalp Dama 2006;14:038-041