Yıldırım E, Özışık K, Özışık P, Emir M, Yıldırım E, Kılınç5 K, et al. Protective effects of erythropoietin and methylprednisolone on lung damage after experimental head injury. Turk Gogus Kalp Dama 2006;14:122-127