Ulusoy Eralp R, Küçükarslan N, Kılıçaslan F, Kırılmaz A, Keskin Ö, Cebeci Sıtkı B, et al. Noninvasive assessment of nitrate intolerance. Turk Gogus Kalp Dama 2006;14:146-149