ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TRAVMATİK PERİFERİK ARTER YARALANMALARINDA EMBOLOTERAPİNİN YERİ
M.Y. SADIKOĞLU1, H. ÜSTÜNSOY 2, M. PARLAK1, Z.G. ÖZER 2, E. TUNCEL 1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji1,
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 2, A.B.D
Viewed : 65
Downloaded : 0