ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KARDİYOPULMONER BYPASS’DA HİPOTERMİNİN KAN ENDOGEN ENDOTOKSİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
H. GERÇEKOĞLU, Ö. TARIM, İ. AĞAR, A. KORUKÇU, H. KARABULUT, B. YİĞİTER, E. KOPMAN
SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ – İSTANBUL
Viewed : 54
Downloaded : 0