ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Mitral Kapak Hastalığı Olgularında Sol Atrial Trombüs Sıklığı: Operasyon ve Transtorasik Ekokardiografi Sonuçlarının Karşılaştırılması
B. Tünerir, R. Aslan, T. Kural, B, Sevin.
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD, Eskişehir
Viewed : 95
Downloaded : 0