ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer Kist Hidatiği
Yrd. Doç. Dr. H. Tahsin Keçeligil, Yrd. Doç. Dr. Ferşat Kolbakır, Dr. Turan Keyik, Prof. Dr. M. Kamuran Erk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
Viewed : 52
Downloaded : 0