ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları
Süheyla ÖZKUTLU, Funda ÖZTUNÇ, Nazan ÖZBARLAS, Muhsin SARAÇLAR, Şencan ÖZME, Arman BİLGİÇ, İlhan PAŞAOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara
1985 -1991 yılları arasında Hacettepe Çocuk Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde tanı konulan büyük arterlerin düzelmiş transpozisyonu olan hastalardaki ek kalp anomalileri, artrioventriküler kapak yetmezlikleri, cerrahi girişim ve sonuçları sunulmuştur. Toplam 28 hastanın yaşları 2ay ile 20 yıl arasında değişmekteydi. Tüm hastalara iki boyutlu Doppler ekokardiyografik inceleme ile tanı konulmuş, sonradan 23 hastaya kalp kateterizasyonu ve anjiografi uygulanmıştır. Yedi hastada (%25) Ebstein anomalisi, 1 hastada ventriküler septal defekt varlığı gösterilmiş, 12 hastada (%43) sol atrioventriküler kapak yetmezliği, 3 hastada hafif derecede sağ artrioventriküler kapak yetmezliği saptanmıştır. 9 hastada pulmoner hipertansiyon mevcuttu. İlk başvuru sırasında 4 hastada tam kalp bloğu gözlenmiştir. 11 hastaya cerrahi işlem uygulanmış, bir hasta ameliyat sonrası 10. günde ölmüştür. Bir hastada ameliyat sonrasında önceden olmayan sol atrioventriküler kapak yetmezliği gelişmiştir. Cerrahi işlem sonucu gelişen tam kalp bloğu, ventriküler septal defektif kapatılan 5 hastada görülmüştür. Büyük arterlerin düzelmiş transpozisyonu anomalisinde, uzun dönem takiplerde sol atrioventriküler kapak yetmezliği yanında sağ atrioventriküler kapak yetmezliğinin ortaya çıkabileceği düşünülmelidir.
Viewed : 10735
Downloaded : 2441