ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dev splenik arter anevrizması: Olgu sunumu
İhsan Sami Uyar, Faik Fevzi Okur, Beşir Akpınar, Feyzi Abacılar, Volkan Yurtman, Veysel Şahin, Mehmet Ateş
Şifa Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6286
Splenik arter anevrizmaları genellikle asemptomatik seyir izleyen, ancak rüptür ve ölümcül kanama riski taşıyan, nadir görülen klinik durumlardır. Bu yazıda, batında pulsatil kitlesi olan 63 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile tespit edildiği üzere, çapı 23 cm’ye ulaşan splenik arter anevrizması pankreasa sıkıca yapışıktı. Anevrizma kesesi açık cerrahi yöntemle çıkartıldı ve splenik arter uç uca anastomoz edilerek, splenektomi yapılmasına gerek duyulmadı.
Keywords : Dev anevrizma; splenik arter; cerrahi yöntem
Viewed : 9458
Downloaded : 2575