ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Servikal mediastinoskopi: Mediastinal kist eksizyonunda alternatif bir yöntem
Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Ahmet Uluşan, Miray Yılmaz, Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5689
Mediastenin kistik lezyonları açık cerrahi yöntemler ile kolaylıkla çıkarılabilse de, daha az invaziv olan torakoskopik yaklaşımlar tercih edilmektedir. Bu yazıda, mediastinoskopi ile çıkarılan iki bronkojenik kist olgusu sunuldu. Hemoptizisi olan, 53 yaşında kadın ve dispnesi olan 50 yaşında erkek olgunun ikisinde de sağ paratraekal kistik lezyon tespit edildi. Mediastinoskopi ile lezyonlar çıkarıldı. Mediastinal kistlerin tedavisinde mediastinoskopi, düşük morbidite ve mortalite oranları ile açık ve torakoskopik girişimlere alternatif bir işlemdir.
Keywords : Kist; mediastinoskopi; mediasten
Viewed : 6548
Downloaded : 1523