ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kazara posterolateral torakotomi
Ayşen Taslak Şengül, Ömer Serdar Bekdemir, Cem Diren Öztürk, Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5348
Penetran toraks travmalarının birçoğu, ateşli silah veya bıçak yaralanması sonucu gelişir. Penetran toraks travmasına neden olan cam kazalarında ise, ölümcül yaralanmalar, cam kapıya çarpma veya cam üstüne düşme ile gerçekleşir. Otuz bir yaşında bir erkek hasta, cam kapıya çarparak yaralanma sonucu acil servise başvurdu. Sol arka yan torakotomi şeklinde 20 cm kesi, 10 cm kaburgalar arası defekt ve toraks içinde 5x7 cm cam parçası olmasına rağmen hastanın genel durumu iyi ve vital bulguları stabildi. Bu yazıda, kazara sol arka yan torakotomi şeklinde yaralanan fakat organ hasarı olmayan penetran toraks travmalı olgu literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.
Keywords : Kazara; yabancı cisim; penetran toraks travması
Viewed : 7194
Downloaded : 1450