ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnferior vena kava leiomiyosarkomda tanı ve tedavi: Literatür derlemesiyle birlikte bir olgu sunumu
Mete Hıdıroğlu1, Aslıhan Küçüker1, Ayşegül Kunt1, Levent Çetin1, Ziya Akbulut2, Kemal Erdoğan1, Mecit Gökçimen1, Erol Şener1
1Department of Cardiovascular Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
Department of Urology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7649
İnferior vena kava (İVK) leiomyosarkomu, nadir görülen bir hastalıktır. Bu nadir tümörün en iyi tedavisi, tümörün tamamen cerrahi rezeksiyonu ve dolayısıyla venöz rekonstrüksiyon ihtiyacı doğuran İVK’nin rezeksiyonudur. Rezeksiyon sonrası İVK’nin bağlanması veya primer onarım, yama ile onarım veya sentetik ya da biyolojik materyallerle tüp greft konulması gibi farklı rekonstrüksiyon yöntemleri mevcuttur. İnferior vena kava leiomyosarkomlarına ilişkin mevcut bilgiler olgu sunumları ve küçük olgu serilerine ait olduğu için, olgu sunumlarının bildirilmesi önemlidir. Bu yazıda, İVK leiomyosarkomu olan ve Dacron tüp greft ile rekonstrüksiyon uygulanan 69 yaşında kadın bir olgu, İVK leiomyosarkomalarının tanıdan tedaviye klinik özellikleri, literatür verileri eşliğinde incelenerek sunuldu.
Keywords : İnferior vena kava; leiomyosarkom; vasküler tümör
Viewed : 7589
Downloaded : 2009