ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak cerrahi sonrası semptomatik perikardiyal efüzyonlu hastalarda iki cerrahi tekniğin karşılaştırılması: subksifoid açık perikardiyal drenaj ve yan torakotomi
Garip Altıntaş, Emre Yaşar, Ersin Kadiroğulları, Muhammet Onur Hanedan, Adem İlkay Diken, Ömer Faruk Çiçek, Adnan Yalçınkaya, Gökhan Lafçı
Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8315
Amaç: Bu çalışmada açık kalp cerrahisi sonrası semptomatik perikardiyal efüzyonlu hastalarda en sık kullanılan iki cerrahi tekniğin sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Eylül 2004 - Eylül 2012 tarihleri arasında, kliniğimizde açık kalp cerrahisi yapılan 14.390 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Toplam 152 hasta bu çalışmaya dahil edildi ve uygulanan tedavi yöntemine göre iki gruba ayrıldı. Subksifoid perikardial drenaj 86 hastaya (%56.6) (grup 1), yan torakotomi ile perikardiyal pencere açılması 66 hastaya (%43.4) uygulandı (grup 2). Bu hastalar içerisinde semptomatik perikardiyal efüzyon gelişmiş olan ve subksifoid perikardiyal drenaj veya yan torakotomi yöntemi ile yeniden eksplore edilen hastalar analiz edildi. Ameliyat sırası veriler, ameliyata bağlı ve 30 günlük hastane mortaliteleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 2’de ameliyat tekniği tam bir başarıya ulaşmışken (%100), grup 1’de başarı oranı %87.2 idi (p<0.003). Lokal anestezi, grup 1’de 73 hastada (%84.9) tercih edildi ve ameliyat süresinin daha kısa olduğu tespit edildi (p<0.001). Grup 1’de dört hasta (%4.7) ameliyat masasında kaybedilmesine rağmen, ameliyata bağlı mortalitede gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p=0.133). Grup 1’deki teknik başarısızlığın mortalite oranında artışa yol açtığı tespit edildi (%36.4) (p<0001).

Sonuç: Subksifoid işlem hızlı ve kolay yapılsa da teknik başarısızlık nadir değildir ve yüksek mortalite oranına sahiptir.

Keywords :
Viewed : 10297
Downloaded : 2421