ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen arteriyovenöz fistülde vasküler cerrahi deneyimimiz
Ali İhsan Hasde1, Emrah Şişli2
Hatay Antakya Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Hatay, Türkiye
1Hatay Antakya Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Hatay, Türkiye
2Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9684
Amaç: Bu çalışmada, ateşli silah yaralanması sonucu arteriyovenöz fistül (AVF) gelişmesi nedeniyle ameliyat edilen yedi hastadaki cerrahi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Çalışma planı: Ateşli silah yaralanması sonucu AVF gelişen ve kliniğimizde Kasım 2011 - Ağustos 2012 tarihleri arasında ameliyat edilen yedi hasta çalışmaya alındı. Hastalar yaralanma bölgeleri, ameliyat zamanlaması ve uygulanan cerrahi işlemler açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Arteriyovenöz fistül, altı hastada (%85.71) alt ekstremitede, bir hastada (%14.29) üst ekstremitede idi. Alt ekstremitede, AVF dört hastada popliteal arter ve ven, iki hastada femoral arter ve ven arasındaydı. Üst ekstremitede, AVF brakiyal arter ve sefalik ven arasında yerleşmiş konumdaydı. Dört hastada arter ve vene primer onarım, iki hastada artere greft interpozisyon ve vene primer onarım ve bir hastada arter ve vene greft interpozisyonu uygulandı. Tüm hastalara Dacron greft kullanıldı.

Sonuç: Majör vasküler yapılara yakın penetran yaralanmalarda öykü ve fizik muayene daha dikkatli yapılmalı ve oskültasyon ihmal edilmemelidir. Tüm AVF hastalarında cerrahi tedavi endikasyonu vardır. Cerrahi tedavinin gerekliliği ve zamanın saptanması AVF’nin yerleşim yerine, büyüklüğüne ve lokal ve sistemik etkilerine bağlıdır. Geniş ve travma sonrası oluşan AVF’lerde cerrahi tedavi en kısa sürede uygulanmalıdır.

Keywords : Arteriyovenöz fistül; ateşli silah yaralanması; vasküler cerrahi
Viewed : 5486
Downloaded : 1252