ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronşiyal karsinoid tümörlerde cerrahi tedavi: 11 yıllık deneyim
Erdoğan Dadaş1, Serhan Tanju2, Berker Özkan3, Yusuf Bayrak2, Erkan Kaba3, Şükrü Dilege4, Alper Toker3
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul, Turkey
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
2Departments of Thoracic Surgery, Vehbi Koç Foundation American Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul, Turkey
4Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Koç University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9397
Amaç: Bu çalışmada, bronşiyal karsinoid tümörlü hastalarda cerrahi tedavi, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve uzun dönem sonuçlar sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2000 - Aralık 2010 tarihleri arasında ameliyat öncesi ve sonrası patolojik olarak bronşiyal karsinoid tümör olduğu doğrulanmış 57 hastaya (34 kadın, 23 erkek; ort. yaş 43 yıl; dağılım 13-83 yıl) akciğer rezeksiyonu uygulandı. Cerrahi tipi, karsinoid tümörün histopatolojik tipi, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve uzun dönem sonuçlar değerlendirildi.

Bulgular: Patolojik muayenede 44 (%77) tipik, 13 (%23) atipik karsinoid tümör saptandı. Hastaların 23’üne (%40.3) bronşiyal sleeve reseksiyon, üçüne (%5.2) pnömonektomi, 27’sine (%47.3) lobektomi, dördüne (%7) sublobar rezeksiyon uygulandı. Sekiz hastada (%14) ameliyat sonrası komplikasyon gözlendi. Ameliyat sırası mortalite gözlenmedi. Takip döneminde hiçbir hastada ölüm ve lokal nüks olmadı.

Sonuç: Parenkim koruyucu rezeksiyonlar (sleev lobektomi ve sleev bronşiyal rezeksiyon), tipik karsinoid tümörlü hastalarda, negatif cerrahi sınır elde etmek koşulu ile uzun dönem takip sürecinde iyi prognoz sağlayabilir.

Keywords : Bronşiyal karsinoid tümör; uzun dönem sonuç; parenkim koruyucu rezeksiyon
Viewed : 5405
Downloaded : 1299