ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık kalp cerrahisinde doku oksijen satürasyonu takibi ile mikro dolaşımın değerlendirilmesi
Jülide Sayın Kart1, Halim Ulugöl1, Cem Arıtürk2, Uğur Aksu3, Murat Ökten2, Hasan Karabulut2, Fevzi Toraman1
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Biyoloji Fakültesi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11278
Amaç: Bu çalışmada ekstrakorporeal dolaşım uygulanan elektif açık kalp cerrahisi hastalarında, mikro dolaşımın bozulma potansiyeli en fazla olan dönemin ve mikro dolaşım ile ilişkili olan diğer hemodinamik ve kan gazı parametrelerinin belirlenmesi amaçlandı.

Çalışma planı: İlk kez elektif açık kalp cerrahisi yapılması planlanan 20 erişkin hasta (12 erkek, 8 kadın; ort. yaş 56.4 yıl dağılım: 38-77 yıl) prospektif olarak çalışmaya alındı. Doku oksijen satürasyonu, kalp hızı, nabız oksimetresi, elektrokardiyografi, invaziv arteriyel kan basıncı monitörizasyonu, bispektral indeks ve serebral rejyonel oksijen satürasyonu monitörizasyonları yapıldı. Anestezi indüksiyon öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemlerde ölçümler tekrarlandı ve kaydedildi.

Bulgular: Ameliyat sırası dönemde, hastaların en düşük doku oksijen satürasyonu değerleri ile sağ ve sol serebral rejyonel oksijen satürasyonu yüzde değişim değerleri ısınma döneminde tespit edilmiş olup, sırasıyla %69±2, –%17±2, –%14±2 idi. Ameliyat sonrası dönemde ise en düşük değerler ameliyat sonrası birinci saatte olup değerler sırasıyla %59±2, –%15±4, –%12±3 idi. Doku oksijen satürasyonu, laktat ve serebral rejyonel oksijen satürasyonu değerlerinde gözlenen düşüşler birbirleri ile anlamlı ilişki gösterdi (p<0.05).

Sonuç: Hipotermi, hemodilüsyon ve nonpulsatil akımın olduğu ekstrakorporeal dolaşım sırasında ve sonrasında mikro dolaşım bozulabilmekte; ancak, bu standart izlem parametreleri ile zamanında tespit edilememektedir. Standart monitörizasyona ilave olarak doku oksijen satürasyonu takibi ile mikro dolaşımın değerlendirilmesinin sonuç parametreleri açısından anlamlı olacağı kanısındayız.

Keywords : Ekstrakorporeal dolaşım; mikro dolaşım; doku oksijen satürasyonu
Viewed : 5522
Downloaded : 1515