ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Greft trombozuna hibrid cerrahi yaklaşımı
Tolga Onur Badak, Hasan Uncu, Hacı Ali Uçak, Zafer Samsa, İbrahim Özsöyler
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11528
Bu yazıda, aortobifemoral baypas greft uygulanan bacağında tromboz görülen bir olguda, farmakomekanik trombektominin ardından yapılan periferik vasküler cerrahi deneyimimiz sunuldu. Kırk dokuz yaşındaki erkek hastanın sol ayak serçe (5.) parmağında nekrotik yarası vardı. Anjiyografide aortobifemoral baypas greftin sol bacağının tıkalı olduğu görüldü. Spinal anestezi altında klasik embolektomi işleminin başarısız olması üzerine, Cleaner trombektomi kateteri kullanılarak trombektomi uygulandı. Greft profunda femoral artere anastomoze edildi, ipsilateral bacaktan çıkarılan safen ven ise, greft ile infragenikular popliteal arter arasına interpoze edildi. Klasik embolektominin yetersiz kaldığı olgularda farmakomekanik trombektomi ile birlikte uygulanacak hibrid cerrahi girişimlerin greft ve ekstremitenin kurtarılmasında bir tedavi seçeneği olacağını düşünüyoruz.
Keywords : Arteriyel tromboz; temizleyici; greft; hibrid; trombektomi
Viewed : 5232
Downloaded : 1117