ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner arteriyovenöz malformasyon için video yardımlı torakoskopik lobektomi: Olgu sunumu
Kuthan Kavaklı1, Hakan Işık1, Okan Karataş1, Deniz Doğan2, Alper Gözübüyük1
1Departments of Thoracic Surgery, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
2Departments of Chest Diseases, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10320
Pulmoner arteriyovenöz malformasyon arterler ve venler arasında anormal bağlantıların neden olduğu nadir görülen bir pulmoner vasküler anomalidir. Benign bir hastalık olmasına rağmen, ciddi komplikasyonları önlemek ve hastalara iyileşmiş bir yaşam kalitesi sunmak için uygun şekilde tedavi edilmelidir. Günümüzde, transkateter embolizasyon düşük morbidite ve mortalite oranları ve minimal invaziv yapısı nedeni ile bu hastalık için standart tedavi yaklaşımı olarak sunulmaktadır. Ancak bu tedavi her zaman tatmin edici sonuçlar vermemekte ve cerrahi tedavinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yazıda, emboloterapi sonrası video yardımlı torakoskopik lobektomi ile başarılı şekilde tedavi edilen pulmoner arteriyovenöz malformasyonlu 37 yaşında bir kadın hasta sunuldu.
Keywords : Embolizasyon; lobektomi; pulmoner arteriyovenöz malformasyon; göğüs cerrahisi
Viewed : 4639
Downloaded : 1079