ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp nakli alıcılarında mikobakteriyel enfeksiyonlar
Shi-Min Yuan
Department of Cardiothoracic Surgery, The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Putian, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10700
Mikobakteriyel enfeksiyonlar sıklıkla immünsüpresyon sonucunda meydana gelir ve genellikle morbidite ve mortalitenin nedenidir. Katı organ ve kök hücre naklinden sonra mikobakteriyel enfeksiyonların epidemiyoloji ve klinik özellikleri iyi tanımlanmıştır. Ancak, klinik verilerin ender olması nedeniyle, kalp nakli sonrasında mikobakteriyel enfeksiyonlara ait özellikler henüz aydınlatılmamıştır. Kapsamlı bir literatür taraması, kalp nakli sonrasında mikobakteriyel enfeksiyonların genellikle nakilden sonra geç dönemde ortaya çıktığını gösterdi. Kütanöz ve pulmoner enfeksiyonlar, en sık baskın patojen olarak Mycobacteria tuberculosis ile birlikte idi. Katı organ nakil alıcılarının aksine, kalp nakli alıcılarında tüberküloz dışı mikobakteriyel enfeksiyonlar, belirli bir baskın suş olmaksızın, sporadikti. Kombine tedavinin monoterapiden daha etkili olduğu görüldü. Genel sağkalım oranı, %84.2 idi.
Keywords : Kalp nakli; mikrobiyoloji; mikobakteri
Viewed : 5345
Downloaded : 1077