ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Frenik Sinir Korunması
Öztekin OTO, Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Erdem SİLİSTRELİ, Nilgün ÖZELSANCAK
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kardiyopulmoner Bypass ameliyatlarında myokard korunması amacıyla ice/slush ile topikal soğutma yaygın bir uygulamadır. Ancak frenik sinirin soğuk hasarı nedeniyle, postoperatif dönemde, radyolojik olarak %30-70 sıklıkta diafragma yükselmesi saptanmaktadır. Frenik sinirin korunması için kullanılması önerilen malzemeler (ped vs.) genellikle çok pahalı ve zor bulunmaktadır. Bu randomize ve prospektif klinik çalışmada, 40 olgu iki gruba ayrılarak, güvenli ve ucuz bir materyal olan lateks eldiven ile frenik sinir koruması etkinliği karşılaştırmalı olarak yapılmıştır.
Viewed : 7516
Downloaded : 2417