ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perioperatif inhale iloprost ile tedavi edilen ciddi pulmoner arteriyel hipertansiyonlu çocuklarda doğuştan kalp hastalıklarının cerrahi onarımının uzun dönem sonuçları
Mustafa Paç1, Doğan Emre Sert1, Sinan Sabit Kocabeyoğlu1, İrfan Taşoğlu1, Ahmet Vedat Kavurt2, Feyza Ayşenur Paç2
1Departments of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14198
Amaç: Bu çalışmada perioperatif inhale iloprost ile tedavi edilen doğuştan kalp hastalığı ilişkili pulmoner arteriyal hipertansiyonu olan hastaların uzun dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: 2008 - 2011 yılları arasında, ventriküler septal defekt ve ilişkili şiddetli pulmoner arteriyel hipertansiyonu olan, vazoreaktivite testi pozitif toplam 16 çocuğa (10 erkek, 6 kız; ort. yaş 4.97 yıl; dağılım 8 ay-17 yıl), cerrahi onarım öncesinde ortalama 40 (dağılım 7-90) gün süreyle inhale iloprost uygulandı. İnhaler iloprost, ameliyat sonrasında beş gün süreyle kullanıldı. Pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısı, sağ ve sol kalp kateterizasyonu ile konuldu ve ameliyattan hemen önce, sonrasında 30. günde ve beş yıl boyunca yıllık olarak ekokardiyografi ile değerlendirildi.

Bulgular: İlk başvuru esnasında ortalama sistolik ve ortalama pulmoner arter basınçları sırasıyla 81 (dağılım 51-104) mmHg ve 60 (dağılım 41-77) mmHg idi. İnhaler iloprost uygulamasından sonra, ekokardiyografik bulgulara göre, yaklaşık 18 mmHg düşüş izlendi (p<0.05). Ameliyattan sonra ortalama pulmoner arter basıncı 14 mmHg daha düştü (p<0.05). Ameliyat sırası dönemde iki hastada mortalite gözlendi. Geri kalan hastalar iyileşti ve sorunsuz olarak taburcu edildi. Taburcu edilen hastalarda beş yıl boyunca ameliyat sonrası pulmoner arter basınçlarında yükselme gözlenmedi.

Sonuç: İnhaler iloprost ile elde edilen pulmoner vazodilatör yanıt çocuklar arasında değişkendir. Cerrahi onarımdan önce ve sonra inhale iloprost kullanımı, pulmoner arter basıncında düşüş sağlar ve kardiyovasküler komplikasyonları azaltır.

Keywords : Akut vazodilatör test; doğuştan kalp hastalığı ve cerrahisi; inhale iloprost; pulmoner vazoreaktivite
Viewed : 3066
Downloaded : 623