ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda düşük virülanslı kronik sternal osteomiyelit
Muhammet Akyüz, Engin Karakuş, Onur Işık, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
Department of Cardiovascular Surgery, Division of Pediatric Cardiac Surgery, Medicine Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14215
Sternal osteomiyelit, açık kalp cerrahisinin ölümcül ve ciddi bir komplikasyondur. Modern cerrahi tekniklerin uygulanması ve profilaktik antibiyotik kullanımı sternal yara yeri enfeksiyonu ve osteomiyelit gelişimini önemli oranda azaltmıştır. Tedavi olarak yara yeri pansumanından parsiyel sternal rezeksiyona kadar birçok yöntem tanımlanmış olmakla birlikte, akılcı ve uzun süreli antibiyoterapi yapılmadan tam iyileşme sağlanamamaktadır. Bu makalede düşük virülanslı kronik sternal osteomiyelit tanısı konulan üç pediatrik olguya klinik yaklaşım tartışıldı.
Keywords : Antibiyoterapi; düşük virülanslı; osteomiyelit
Viewed : 1267
Downloaded : 246