ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyovasküler cerrahi hastalarında GlideScope video laringoskop ve Macintosh laringoskopun endotrakeal entübasyona hemodinamik yanıtlarının karşılaştırılması
Gökhan İnangil1, Kadir Hakan Cansız1, Fuat Gürbüz1, Ömer Bakal1, Fatma Merih Gökben1, Hüseyin Şen
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15716
Amaç: Bu çalışmada kardiyovasküler cerrahi uygulanacak hastalarda GlideScope ve Macintosh laringoskop ile entübasyonun hemodinamik etkileri karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya toplam 74 hasta alındı ve hastalar GlideScope (n=37) ve Macintosh (n=37) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Laringoskopi süresi, kalp atım hızı, invaziv arteriyel basınç ve nabız-basınç çarpanı verileri indüksiyon başlangıcından laringoskopi sonrası beşinci dakikaya kadar 11 farklı zamanda kaydedildi.

Bulgular: Yetmiş hasta çalışmayı tamamlayabildi. Entübasyon süreleri her iki grupta benzer olarak bulundu (14.1±4.0 saniye vs. 13.2±4.2 saniye; p=0.22). Kalp atım hızı, sistolik, diyastolik ve ortalama arter basınçları ve nabız-basınç çarpanı gibi hemodinamik veriler arasında tüm ölçüm noktalarında anlamlı fark bulunmadı. Laringoskopi süresi her iki grupta benzerdi.

Sonuç: GlideScope video laringoskop kardiyovasküler cerrahi uygulanacak hastalarda Macintosh laringoskop ile karşılaştırıldığında hemodinamik olarak avantaj sağlamadığı görüldü.

Keywords : Kardiyovasküler cerrahi; GlideScope; hemodinamik yanıt; entübasyon; laringoskopi
Viewed : 2508
Downloaded : 533